Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Monday, November 14, 2022

✈ Aerodrom Sarajevo - investicioni projektiProdužetak poletno sletne staze

Međunarodni aerodrom Sarajevo  ima u planu produžetak piste, a već su preduzeti određeni koraci kako bi se to i ostvarilo. Aerodrom Sarajevo je prepoznao sve parcele koje spadaju u obuhvat produženja piste, te je na osnovu ugovora sa Zavodom za izgradnju grada Sarajevo zaključen aneks predmetnog ugovora s ciljem preciziranja katastarskih parcela u odnosu na gruntovne. Na osnovu ovog aneksa, izvršena je promjena posjednika u katastarskom operatu Općine Ilidža u korist Aerodroma Sarajevo, te je ovime usklađeno gruntovno i katastarsko stanje.

Samim tim stvoreni su uslovi za početak izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova na produženju piste. Planirano je produženje uzletno – sletne staze sa sadašnjih 2.600 na 3.150 metara. Stvarnu dužinu produženja piste će odrediti aeronautička studija. Što se tiče rekonstrukcije postojeće PSS (poletno sletne staze), završen je projekt i aerodrom je trenutno u fazi pribavljanja dokumentacije u cilju dobivanja dozvole za građenje, nakon čega slijedi raspisivanje tendera. Prema sadašnjim procjenama početak radova bi mogao biti realizovan u trećem kvartalu 2023. ili drugom kvartalu 2024. Po završetku radova produžetka piste bitće omogućeno slijetanje i polijetanje  većine širokotrupnih aviona bez ograničenja težine istih.

Izgradnja brze rulnice D.

U maju ove godine aerodrom Sarajevo je izabrao IPSA institut Sarajevo za izradu projektne dokumnetacije za izgradnju brze rulnice D.U cilju povećanja kapaciteta poletno sletnih operacija, posebno u vršnim satima, Idejnim projektom proširenja manevarskih površina aerodroma Sarajevo i Master Planom Aerodroma Sarajevo planirana je izgradnja rulnica kojima će se obezbjediti fleksibilnost u obavljanju operacija, obezbjediti brzi izlazak aviona sa piste, skratiti period zauzetosti platforme, obezbjediti korištenje rulnice „A“ za izlazak aviona na holding poziciju istovremeno sa slijetanjem, te mimoilaženje u zoni između brze izlazne rulnice i kraja piste 30, odnosno priključka rulnice „A“ na poletno sletnu stazu.

U cilju rekonstrukcije manevarskih površina (PSS, rulnice i dio platforme) na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, obzirom na njihovu dotrajalost, izrađen je Izvedbeni projekat rekonstrukcije PSS, rulnica A, B, C i dijela platforme do centralnog kišnog kanala, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou FBIH i svim drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima iz domena prostornog planiranja i gradnje i svom važećom međunarodnom i domaćom regulativom.  Obrzirom da je urađena projektna dokumentacija na osnovu koje će se izvesti radovi na rekonstrukciji PSS, rulnica i dijela platforme bilo je potrebno izvršiti preprojektovanje Idejnog i Glavnog projekta brze izlazne rulnice "D", kako bi se on osavremenio i doveo na tehničko tehnološki nivo Izvedbenog projekta PSS, rulnica i dijela platforme, i uskladio sa važećom međunarodnom i domaćom regulativom. 

Preprojektovani Idejni i glavni projekat brze izlazne rulnice "D" i Izvedbeni projekat rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme trebali su biti usklađeni jedan sa drugim. Oba ova projekta su osnova za raspisivanje tendera za istovremeno izvođenje radova kako bi se zatvaranje aerodroma svelo na najmanju moguću mjeru dok traju radovi na obnovi PSS i izgradnji brze rulnice D.

Proširenje zgrade terminala

Pri kraju je završetak proširenja zgrade terminala, nakon čega počinje faza modernizacije starog dijela zgrade terminala. U ovoj fazi je planirana i izgradnja koridora za ukrcavanje putnika i izgradnja novih jezgra za avionske mostove, te nabavka novih avionskih mostova, te formiranje novih unutrašnjih prostornih kapaciteta s ciljem prilagođavanja novoj organizaciji tokova putnika nakon prostorne integracije dograđenog i starog dijela zgrade  terminala. Ugovor o nabavci tri avio mosta je potpisan u aprilu ove godine sa njemačko-španskom kompanijom THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS S.A u vrijednosti od 3,9 miliona maraka. Novi avio mostovi bi trebali biti ugrađeni tokom 2023/2024 godine i  imat će unaprijeđen sistem za pristajanje aviona  (A-VDGS) Visual Docking Guidance Systems.


Novi avio mostovi


Mapa novog terminalaProširenje platforme

U toku je i proširenje platforme parkinga za avione, koja bi trebala da bude gotova do početka ljetnje sezone letenja. Grade se četiri nove pozicije za avione srednje veličine tipa Airbus 320 ili Boeing 737. Po završetku radova aerodrom Sarajevo će imati 11 parking pozicija za avione tipa Airbus 320/Boeing 737. Istovremeno se radi i na rekonstrukciji parking pozicije broj jedan, koja je jedina pozicija ostala za obnovu od sadašnjih sedam pozicija.Izgradnja solarne elektrane

Aerodrom Sarajevo ima u planu i izgradnju fotonaponske (solarne) elektrane za koju je završen idejni projekat, te je predat zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za njeno građenje. Solarni paneli, pored svoje funkcije proizvodnje električne energije, služit će kao i nadstrešnica za zaštitu od sunca, kiše i snijega vozilima na komercijalnom parkingu.Izgradnja Rent a Car objekta

Trenutno se radi idejni projekt za izgradnju Rent-a-Car City parka, a započete su i aktivnosti na pribavljanju ACA certifikata (airport carbon accredited). Implementacijom ovog certifikata otvara se prostor za pristup fondovima koji će osigurati razvoj i implementaciju infrastrukturnih projekata Međunarodnog aerodroma Sarajevo.


Izgradnja depo-a za avio gorivo

U planu nabavki za 2022 godinu Aerodrom Sarajevo ima u planu 3 miliona maraka za  izgradnju depo-a za avio gorivo. Što se tiče otkupa zemljišta za depo goriva, u 2018. godini je planiran otkup i to zaključenjem kupoprodajnog ugovora za jednu zemljišnu parcelu površine 584 metra kvadratna. Radi se o zemljištu koje je, iako relativno malo svojom površinom, od velikog značaja za realizaciju projekta depoa, jer se kupovinom istog ostvaruje lakša komunikacija i dostupnost depoa. Otkup ove parcele predstavlja de facto pretposljednji korak u osiguranju zemljišta za realizaciju projekta depoa, jer predstoji otkup putem postupka eksproprijacije, još jedne preostale zemljišne parcele u planiranom obuhvatu depoa, u površini cca 2.300 metara kvadratnih.Izgradnja kružnog toka i novog ulaza u kompleks aerodroma

U toku je revizija projekta za unutrašnju organizaciju saobraćaja u javnom dijelu aerodromskog kompleksa koji će se prilagoditi novoj prostornoj organizaciji zbog realizacije projekta ‘Dogradnja i modernizacija Terminala B’, zgrade operativnog centra, komercijalnog parkinga i priključka na novi kružni tok na raskrsnici saobraćajnica na dijelu putu M18 Sarajevo-Foča i A transverzale, što će biti ujedno i novi ulaz za aerodrom Sarajevo. Predstavnici aerodroma održali su sastanak s predstavnicima JP Ceste FBiH, Direkcije cesta KS, Ministarstva saobraćaja KS i projektantom, na kojem su definisani koraci akcionog plana i odgovorna lica za realizaciju pozicija iz akcionog plana.

Sredstva za realizaciju ovog projekta predviđena su proračunom Kantona Sarajevo za 2022. godinu. Projekt će se odvijati u dvije faze, prva će biti izgradnja kružnog toka, dok će druga faza biti izgradnja moderne pasarele za pješake, koja ce premostiti putni pravac M18 iz pravca aerodromskog naselja.

Nova saobraćajnica koja će povezati aerodrom će prolaziti kraj novog šoping centra “Airport CenterSarajevo”, koji je dobio sve potrebne dozvole za gradnju i uskoro se očekuje početak radova.

Izvor: flyingbosnian

1 comment:

Anonymous said...

Da li ce zaista krenuti izgradnja Airport Center Sarajevo? Ovdje su velike pare oprane, firma je fakticki duh firma…