Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Thursday, October 18, 2018

✈Turkish Airlines to fully move to Istanbul New Airport by the end of 2018!


Istanbul Grand Airport under construction 

Turkish Airlines has announced it would fully relocate from the existing Istanbul Atatürk airport to Istanbul New Airport on December 31. 2018, although it would earlier launch limited domestic and regional flights out of the new gateway.
"All our operations after [December 31. 2018] will be carried out at Istanbul New Airport," the Turkish carrier said in a statement.
Turkish Airlines will initially fly from Istanbul New Airport to Ankara Esenboga, Lefkosa in Turkish Northern Cyprus (both from October 31), Izmir, and Antalya (both from November 1). All routes are set to operate daily with B737-800 equipment.


Istanbul Grand Airport Control tower

The carrier also said it would operate from the new airport to Baku ahead of the full relocation, but schedules have not been loaded yet.
The airport is set to open formally on October 29. on the 95th anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. Despite earlier plans to launch full-scale operations out of the new gateway on this day, the airport will open gradually. Eventually, the existing Atatürk airport is due to close, although Istanbul Sabiha Gökcen will remain open.

Source: CH-aviation

Tuesday, October 16, 2018

✈Bosnia-Herzegovina air traffic report JAN-SEP 2018During January – September, airports in Bosnia and Herzegovina recorded 1.355.063 passengers, representing an increase of 10% when compared to the same period of last year. Out of four international airports in the country, three have recorded passengers increase (Banja Luka, Sarajevo and Tuzla), while Mostar recorded significant decrees of 33%. Last year Bosnia and Herzegovina recorded 1.557.790 passengers, while this year the number should go up to 1.720.000. From the year 2010 to 2017 number of air passengers at Bosnian airports has increased by 165% (from 586.537 passengers in 2010 to 1.557.790 in 2017).

Bosnia and Herzegovina airports statistics Jan-Sep 2018Bosnia and Herzegovina air passengers traffic history
Year
Total passengers
Change
 %
2010
586.537
+2,96
2011
649.679
+20,36
2012
668.728
+18,87
2013
804.927
+18,06
2014
956.870
+8,50
2015
1.129.802
+18,06
2016
1.225.676
+8,49
2017
1.557.790
+27,09

Bosnian and Herzegovina airports market share in 2017

Source: Flying Bosnian and BHDCA

Sunday, October 14, 2018

✈Sarajevo and Tuzla Airport figures Q1-Q3 2018


Sarajevo Airport Check in counters 
Sarajevo Airport has seen its passenger numbers decline in September by handling 98.277 passengers, down 2,6%. During the January-September period, Sarajevo Airport handled 847.305 passengers, up 10,1% on 2017. The airport added 78.208 passengers on last year. September passengers decline is coming as a result of Wataniya Airways discontinuing its operations.

Tuzla International Airport continued its growth in September by handling 56.060 passengers, representing an increase of 6,1%. During the January-September period, the airport welcomed 464.219 passengers through its doors, up 14,1% on 2017. The airport added 57.551 passengers on last year.

Source: Flying Bosnian

✈Sarajevo Winter 2018-19


Sarajevo destination map Winter 2018/19
The 2018/19 winter timetable enters into force on Sunday, October 28th.  until March 30th of 2019, passengers will be able to fly to 12 destinations on 12 different airlines in 10 countries in Europe and Gulf region. The airlines will offer a total of 79 weekly departures. Compared to the winter of last year number of weekly departures have decreased by 2 flights. 

Wataniya Airways went out of business last month discontinuing all flights including flights from Kuwait City to Sarajevo (Wataniya Airways operated one to two weekly flights to Sarajevo during the winter of last year). Flydubai will not resume its winter seasonal flights from Sarajevo to Podgorica (Flydubai operated two weekly flights from Podgorica to Dubai with stop in Sarajevo). Airlines with one weekly flight increases per destination are: Austrian Airlines to Vienna, Eurowings to Stuttgart and Turkish Airlines to Istanbul. 

Source: Flying Bosnian

Wednesday, October 10, 2018

✈Banja Luka Winter 2018-19


Banja Luka destination map Winter 2018/19

Nakon skoro cijele decenije zastoja u razvoju putničkog saobraćaja,  Aerodrom Banja Luka će konačno od slijedećeg mjeseca početi da zauzima mjesto koje mu pripada u okvirima civilnog avio saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Potencijal aerodrome je veliki, uzimajući u obzir da je Banja Luka drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini, koji je takodje univerzitetski i ekonomski centar ovog dijela Bosne i Hercegovine. Procjene su da aerodromu Banja Luka gravitira oko 1 milion stanovnika sa prostora sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, kao i stanovnistvo iz pograničnih dijelovi Hrvatske uz obalu rijeke Save. Aerodrom Banja Luka ima jako povoljnu geografsku poziciju i povezan je auto-putom Banja Luka- Bosanska Gradiška- Zagreb i odnedavno Banja Luka-Doboj.Najveći europski nisko-tarifni avio prijevoznik Ryanair će povezati banjalučki aerodrom sa tri destinacije u Europi: Brussels-Charleroi u Belgiji, Memmingen u Njemačkoj i Stockholm-Skavsta u Švedskoj. Sve tri destinacije će biti povezane sa Banja Lukom sa dva leta sedmično sa avionom Boeing 737-800 koji ima kapacitet od 189 sjedišta. Sa početkom ljetne sezone letenja, od aprila slijedeće godine postoji vrlo izuzetna mogućnost da će Ryanair dodati barem još dvije destinacije na svoju mrežu letova iz Banja Luke. Pored Ryanair-a tokom naredne zimske sezone letove iz Beograda za Banja Luku će odrzavati Air Serbia sa tri leta sedmično.
Prema procjenama koje su radjene od strane samog Ryanair-a već u 2019. godini aerodrome Banja Luka može očekivati brojku od 120.000 putnika na godišnjem nivou. 

Source: Flying Bosnian

Tuesday, October 9, 2018

✈Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2017. godinuCijeli izvjestaj o poslovanju Aerodroma Sarajevo se nalazi na slijedecem linku i moze se preuzeti u PDF formatu: Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2017. godinu

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja u odnosu na 31.12.2016. godine:
Aviooperacije – povećanje za 12%
Putnici – povećanje za 14%
Load faktor –  smanjenje za 3%,
M.T.O.W.1 – povećanje za 14%
Cargo i pošta –  povećanje za 3%
Ukupni prihodi – povećanje za 16%
Ukupni rashodi – povećanje za 11%
U 2017. godini Društvo je zabilježilo povećanje broja aviooperacija za 12% kako u odnosu na isti izvještajni period 2016. godine, tako i u odnosu na Plan.  

Broj prevezenih putnika je veći za 14% u odnosu na prethodnu godinu, te za 11% u odnosu na Plan.  

Ukupna tonaža aviona (M.T.O.W.) je veća za 14% u odnosu na prethodnu godinu, dok je  Load Faktor smanjen za 3% u odnosu na prethodnu godinu.  

Broj catering obroka je manji za 27% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. 

U skladu sa postavljenim ciljevima Društvo je u 2017. godini kontinuirano radilo na pregovaranju i uvođenju u redovan saobraćaj novih aviokompanija, novih destinacija, kao i povećanju broja aviooperacija. Pregovori su kao i prethodnih godina bili bazirani na statističkim podacima top 10 finalnih destinacija u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine kao i trendovima za 2017. godinu.  
Prema statističkim pokazateljima iz 2017. godine, putnici iz Sarajeva su preko transfernih aerodroma najviše letili ka sljedećim destinacijama: Kuvajt, London, Kopenhagen, Frankfurt, Amsterdam, Cirih, Pariz, Ankara, Čikago i Berlin. 
U 2017. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 49.750.639 KM što je za 16% ili za 6.788.059 KM veće od ukupnih prihoda u istom izvještajnom periodu, te za 14% ili za 5.974.139 KM u odnosu na planirane. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 35.192.968 KM što je za 11% ili za 3.484.641 KM veće u odnosu na 31.12.2016. godine te za 2% ili za 612.068 KM u odnosu na plan. Struktura rashoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi.

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 14.557.671 KM što je za 29% ili za 3.303.418 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 58% ili za 5.362.071 KM u odnosu na plan. 

Dobit nakon oporezivanja ostvarena u 2017. godini iznosi 13.001.312 KM što je za 29% ili za 2.957.020 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 60% ili za 4.854.312 KM u odnosu na plan.


Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na plan:
Aviooperacije – 12% veće u odnosu na plan
Putnici – 11% veće u odnosu na pan
Cargo i pošta –  13% veće u odnosu na plan
Ukupni prihodi – povećanje za 14%
Ukupni rashodi – povećanje 2%

Dobit prije oporezivanja – povećanje za 58%
Dobit nakon oporezivanja – povećanje za 60%

Svi dostupni podaci u tabelama ispod: