Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Saturday, June 2, 2018

✈Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2016. godinu


Cijeli izvjestaj o poslovanju Aerodroma Sarajevo se nalazi na slijedecem linku i moze se preuzeti u PDF formatu: Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2016. godinu

Na dan 31.12.2016. godine Društvo je ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja u odnosu na 31.12.2015. godine:
 • Aviooperacije – povećanje za 3%
 • Putnici – povećanje za 9%
 • Load faktor –  na nivou prethodne godine
 • M.T.O.W.1 – povećanje za 8%
 • Cargo i pošta –  smanjenje za 38%
 • Ukupni prihodi – povećanje za 4%
 • Ukupni rashodi – smanjenje za 1%
 • Dobit prije oporezivanja – povećanje za 20%
Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na plan:
 • Aviooperacije – 2% manje u odnosu na plan
 • Putnici – 2% manje u odnosu na plan
 • Load faktor –  1% više u odnosu na plan 
 • M.T.O.W. – ista dozvoljena težina zrakoplova pri polijetanu kako je utvrđeno planom
 • Cargo i pošta –  54% manje u odnosu na plan
 • Ukupni prihodi – povećanje za 1%
 • Ukupni rashodi – smanjenje 14%
 • Dobit prije oporezivanja – povećanje za 85%
 • Dobit nakon oporezivanja – povećanje za 84%
AVIOOPERACIJE

Društvo je u 2016. godini ostvarilo veći broj avioperacija za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine, dok je u odnosu na plan manji za 2% (211 aviooperacija manje). Broj prevezenih putnika veći je za 9% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali je za 2% manji (16.414 putnika manje) u odnosu na plan. Popunjenost putničke kabine je na nivou prethodne godine, ali je za 1% veća u odnosu na Plan, dok je tonaža aviona veća za 8% u odnosu na 31.12.2015. godine, a na nivou je planirane. 

Iako je poslovanje Društva u 2016. godini obilježilo dolazak nove aviokompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Air Arabia, te značajano povećanje aviooperacija od strane aviokompanija Flydubai i Pegasus Airlines, to nije moglo ublažiti negativne efekte terorističkih napada u Evropi i Turskoj koji su za posljedicu imali reduciranje letova od strane aviokompanije Turkish Airlines od Ljetnog reda letenja 2016. godine, kao i značajno smanjenje čarter letova u ljetnom periodu. Naime, u 2015. godini Društvo je zabilježilo 384 čarter leta, a najveći broj aviooperacija je realiziran od strane aviokompanija Corendon Airlines 96 aviooperacija i Borajet 46 aviooperacija, dok u 2016. godini aviokompanija Corendon Airlines nije operirala na sarajevskom Aerodromu. Također, aviokompanije Swiss International Air Lines i Air Arabia su potpuno obustavile letove sa sarajevskog Aerodroma od Zimskog reda letenja 2016./2017. godine što je dodatno uticalo na manji broj realizovanih aviooperacija, a samim tim i na manji broj putnika u odnosu na plan.

 U skladu sa postavljenim ciljevima Društvo je u 2016. godini kontinuirano radilo na pregovaranju i uvođenju u redovan saobraćaj novih aviokompanija, novih destinacija, kao i povećanju broja aviooperacija. Pregovori su kao i prethodnih godina bili bazirani na statističkim podacima top 10 transfernih destinacija u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine kao i trendovima za 2016. godinu. Prema statističkim pokazateljima, putnici iz Sarajeva najviše su letili ka sljedećim destinacijama: Kuvajt, London, Kopenhagen, Frankfurt, Amsterdam, Cirih, Pariz, Ankara, Čikago i Berlin.
REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINU 

U 2016. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 42.962.580 KM što je za 4% ili za 1.651.740 KM veće od ukupnih prihoda u istom izvještajnom periodu, te za 1% ili za 235.580 KM u odnosu na planirane. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi. 

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 31.708.327 KM što je za 1% ili za 202.617 KM manje u odnosu na 31.12.2015. godine te za 14% ili za 4.950.673 KM u odnosu na plan. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi. 

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 11.254.253 KM što je za 20% ili za 1.854.357 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 85% ili za 5.186.253 KM u odnosu na plan.  

Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 97/07), koji je stupio na snagu 01.01.2008. godine, Društvo je bilo oslobođeno od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu ostvarenja više od 30% prihoda izvozom. U skladu s tim, od 2008. do 2015. godine, porez na dobit se nije obračunavao i plaćao.   Dana 26.02.2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16), prema kojem Društvo nije oslobođeno plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Propisana stopa poreza na dobit je 10%, te je, u skladu s tim, ista obračunata i plaćena i na dobit na dan 31.12.2016. godine

 PRIHODI OD POSLOVANJA 


Source: Flying Bosnian and Grant Thornton d.o.o. Banja Luka