Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Tuesday, October 9, 2018

✈Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2017. godinuCijeli izvjestaj o poslovanju Aerodroma Sarajevo se nalazi na slijedecem linku i moze se preuzeti u PDF formatu: Aerodrom Sarajevo-Izjestaj o poslovanju za 2017. godinu

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja u odnosu na 31.12.2016. godine:
Aviooperacije – povećanje za 12%
Putnici – povećanje za 14%
Load faktor –  smanjenje za 3%,
M.T.O.W.1 – povećanje za 14%
Cargo i pošta –  povećanje za 3%
Ukupni prihodi – povećanje za 16%
Ukupni rashodi – povećanje za 11%
U 2017. godini Društvo je zabilježilo povećanje broja aviooperacija za 12% kako u odnosu na isti izvještajni period 2016. godine, tako i u odnosu na Plan.  

Broj prevezenih putnika je veći za 14% u odnosu na prethodnu godinu, te za 11% u odnosu na Plan.  

Ukupna tonaža aviona (M.T.O.W.) je veća za 14% u odnosu na prethodnu godinu, dok je  Load Faktor smanjen za 3% u odnosu na prethodnu godinu.  

Broj catering obroka je manji za 27% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. 

U skladu sa postavljenim ciljevima Društvo je u 2017. godini kontinuirano radilo na pregovaranju i uvođenju u redovan saobraćaj novih aviokompanija, novih destinacija, kao i povećanju broja aviooperacija. Pregovori su kao i prethodnih godina bili bazirani na statističkim podacima top 10 finalnih destinacija u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine kao i trendovima za 2017. godinu.  
Prema statističkim pokazateljima iz 2017. godine, putnici iz Sarajeva su preko transfernih aerodroma najviše letili ka sljedećim destinacijama: Kuvajt, London, Kopenhagen, Frankfurt, Amsterdam, Cirih, Pariz, Ankara, Čikago i Berlin. 
U 2017. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 49.750.639 KM što je za 16% ili za 6.788.059 KM veće od ukupnih prihoda u istom izvještajnom periodu, te za 14% ili za 5.974.139 KM u odnosu na planirane. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 35.192.968 KM što je za 11% ili za 3.484.641 KM veće u odnosu na 31.12.2016. godine te za 2% ili za 612.068 KM u odnosu na plan. Struktura rashoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi.

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 14.557.671 KM što je za 29% ili za 3.303.418 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 58% ili za 5.362.071 KM u odnosu na plan. 

Dobit nakon oporezivanja ostvarena u 2017. godini iznosi 13.001.312 KM što je za 29% ili za 2.957.020 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 60% ili za 4.854.312 KM u odnosu na plan.


Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na plan:
Aviooperacije – 12% veće u odnosu na plan
Putnici – 11% veće u odnosu na pan
Cargo i pošta –  13% veće u odnosu na plan
Ukupni prihodi – povećanje za 14%
Ukupni rashodi – povećanje 2%

Dobit prije oporezivanja – povećanje za 58%
Dobit nakon oporezivanja – povećanje za 60%

Svi dostupni podaci u tabelama ispod:

No comments: