Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Friday, December 9, 2016

✈ Intervju sa: Medjunarodni Aerodrom Sarajevo

U ekskluzivnom intervju za Bosnia-Herzegovina aviation news razgovarali smo o planovima razvoja aerodroma Sarajevo:

-Dali će aerodrom Sarajevo ići u koncesiju ili prodaju?

J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, strateško je gospodarsko društvo, čiji je 100 % vlasnik Federacija BiH, u čije ime vlasnička ovlaštenja vrši Vlada FBiH i resorno Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Sve eventualne odluke vezano za koncesiju Društva, stoga će morati biti odobrene ili verificirane od strane navedenog ministarstva i Vlade FBiH. Do sada nismo informirani da se ikakve aktivnosti na tom polju poduzimaju.


-S obzirom da je broj putnika u stalnom rastu, možemo li očekivati proširenje terminala ili izgradnju novog?

Stalni razvoj je neprekidna nit vodilja u poslovanju Međunarodnog aerodroma Sarajevo, zbog čega i jesmo jedno od najuspješnijih i najrespektabilnijih poduzeća u BiH. S obzirom da smo ove godine zabilježili  rekordan broj putnika,koji je ovih dana  premašio 800 000 putnika,što je više nego ikada dosada,  a uzimajući u obzir da je kapacitet postojeće terminalne zgrade milijun putnika godišnje, prioritetno se ide u razvojne projekte.Uvođenjem novih linija već početkom iduće godine, ovaj rast  će se sigurno nastaviti. Stoga Međunarodni aerodrom Sarajevo planira započeti značajan investicioni zamah već iduće godine. Proširenje postojeće zgrade Terminala je definitivno jedan od najvećih prioriteta. U godini iza nas, u kontekstu pomenutog investicionog zamaha, intenzivno se radilo na pripremnim  aktivnostima (redefinisanje investicionih prioriteta na osnovu dodatnih sveobuhvatnih analiza, izrada  projekata, pribavljanja odgovarajućih saglasnosti i slično).Osim  proširenja zgrade Terminala, među najzahtjevnijim projektima je rekonstrukcija aerodromske piste. Također je u planu i proširenje platforme za parkiranje aviona, čime će biti osigurana dodatna parking mjesta za velike avione, izgradnja ekskluzivnog VIP salona, te montažno- demontažne rashladne komore, koja će služiti za procesuiranje izvoza svježeg mesa i pošiljki velikih gabarita. U planu je i  izgradnja nove poslovne zgrade ukupne površine 3.600 m2  u koju će biti prebačene određene službe i administracija.

-Ima li aerodrom u planu gradnju hotela na aerodromu?

Uprava Međunarodnog aerodoma Sarajevo razmatrala je i ovu ideju i ekonomsku opravdanost iste. Međutim, hotele na aerodromu obično imaju puno veći aerodromi sa daleko većim prometom putnika, gdje je postojanje hotela  posebno opravdano zbog putnika sa dugim presjedanjima. U svakom slučaju sa porastom broja putnika, a kako bi zadovoljlili zahtjeve svih naših korisnika, a ako se bude ukazala potreba i ocjeni se kao opravdana i rentabilno, možda će i ovo biti razmatrano kao jedna od opcija.


-Kad se očekuje dolazak Wizz air-a ili neke druge niskobudžetne avio kompanije u Sarajevo?

Pregovori sa Wizz Air-om su završeni i prvi let ove kompanije na relaciji Sarajevo- Budimpešta sa najvećeg i najfrekventijeg Aerodroma u BiH  se  očekuje početkom iduće godine. Trebamo napomenuti da sa Međunarodnog aerodoma Sarajevo već operira nekoliko avio kompanija koji posluju po low cost sistemu, a najbolji dokaz toga je dovođenje avio komapnije Wizz Air.

-Kakve su šanse za nadogradnju postojećeg sistema za navigaciju! Poznato mi je da je jako teško zbog konfiguracije terena da se nadogradi postojeći ILS I na ILS 2 ? Zar nije moguće produženje praga piste prema entiteskoj linije razdvajanja?

Međunarodni aerodrom Sarajevo formirao je Tim za rasturanje magle, koji se posebno bavi rješavanjem ovoga problema. Aerodrom Sarajevo posjeduje ILS uređaj I kategorije.Nivo i kvalitet rada ovog uređaja, u velikoj mjeri zavisi i od položaja i konfiguracije terena. U tijeku su analize, a uskoro raspisujemo i tender za nabavku opreme koja bi trebala ublažiti probleme koje izazivaju magle u zimskom periodu. Očekujemo da će se prva faza testiranja ovog sistema realizirati već krajem tekuće, odnosno početkom 2017. godine.

-Croatia Airlines je najavljivala uspostavljanje baze na aerodromu u ljeto 2017. Postoji li još taj interes od strane Croatie?

Croatia Airlines je naš dugogodišnji i respektabilni poslovni partner sa kojom smo suradnju započeli još poslijeratne 96. godine i koja već 20 godina bez prekida leti sa našeg aerodroma, povezujući Sarajevo, ne samo sa Zagrebom, nego i sa drugim svjetskim destinacijama.Upravo je  avion Croatia Airlinesa 15. augusta 1996. godine među prvima sletio na tek obnovljeni aerodrom, koji je tada i zvanično otvoren za civilni zračni saobraćaj. Kada je u pitanju otvaranje baze Croatia Airlines-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u ovom trenutku ne možemo potvrditi da će toga doći u narednoj godini. Naravno, ukoliko se zadovolje svi komercijalni i operativni uslovi Aerdrom je u svakom trenutku zainteresovani za proširenje saradnje sa bilo kojom aviokompanijom.  


- Dali aerodrom još nudi iste povlastice za dolazak novih kompanija?

Kako smo već ranije naglasili, Međunarodni aerodrom Sarajevo je poduzeće u 100 % vlasništvu FBiH. S tim u vezi dužni smo provoditi cjenovnu politiku na transparentan način. Cijene aerodromskih  usluga su definirane Cjenovnikom avijacijskih usluga, koji je objavljen na web stranici Društva www.sia.ba. Tačkom 18. ovog dokumenta  su predviđeni popusti za uvođenje novih destinacija, kao i popusti koji se avio kompanijama odobravaju na   osnovu broja prevezenih putnika na godišnjem nivou, te za povećanje broja sedmičnih letova .   

Ovi putem želim da se zahvalim na suradnji i izdvojenom vremenu :

Sanja Bagarić

Stručna suradnica za odnose s javnošću

Sektor upravljanja sistemima

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


Ulica Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo Bosna i HercegovinaIzvor vijesti: Flying Bosnian

No comments: