Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Monday, March 2, 2015

✈BH Airlines u brojkama u prošloj godini.


BH Airlines je u 2014. godini prevezao ukupno 35.606 putnika na redovnim i čarter letovima sa tri aerodroma u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Mostar i Sarajevo). U poređenju sa 2013. došlo je do rasta broja prevezenih putnika sa 30.766 na 35.606, zahvaljujući prije svega velikom broju čarter letova koji su obavljeni iz Mostara za nekoliko destinacija u Italiji, iz Sarajeva za Bodrum i iz Banja Luke za Tivat. Prema ovim brojkama učešće BH Airlines u broju prevezenih putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini je zanemarljivo, pogotovo na sarajevskom aerodromu, na kojem je prošle godine BH Airline učestvovao sa 4,04% od ukupnog broja putnika koji su koristili usluge aerodroma Sarajevo. Od početka ove godine BH Airlines je otkazao više od 50% svojih letova tako da rezultati na kraju ove godine će biti još više poražavajući, s obzirom da se ove godine po prvi put očekuje više od milion putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini.
 
U vrijeme dok je jos bilo nade za BH Airlines! Airbus 319 koji je izgledao prelijepo u bojama BHA.
 
                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela sa ukupnim brojem putnika i učešće BH Airlines-a:

Aerodrom
Broj putnika u 2014.
Broj putnika na letovma BH Airlines-a
Učešće BH Airlines-a u ukupnom prometu
Banja Luka
27.636
4.861
17,58%
Mostar
67.980
2.000
2,94%
Sarajevo
709.901
28.745
4,04%
BNX+OMO+SJJ
895.517
35.606
3,97%


BH Airlines
  BNX+OMO+SJJ
  Sarajevo i Mostar
  Banja Luka
Ukupno putnika BiH
35.606
30.745
4.861
Regularni letovi
30.837
27.163
3.674
Čarter letovi
4.769
3.582
1.197
Ukpno obavljeni letova BiH
748
 
 
Regularni letovi
673
 
 
Čarter letovi
75
 
 

No comments: