Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Monday, March 23, 2015

✈Bosnia and Herzegovina February 2015 air traffic statistic


Bosnia-Herzegovina air traffic statistics FEBRUARY 2015

-----------------------------------------------------------------------
SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT

 
2014
Change %
+/-
2015
Change %
+/-
January
36.114
+8,00%
+2.677
43.700
+21,00%
+7.586
February
35.435
+16,56%
+5.036
39.908
+12,62%
+4.473
March
45.789
+2,59%
+1.158
 
 
 
April
56.611
-0,53%
-307
 
 
 
May
71.513
+9,18%
+6.018
 
 
 
June
74.976
+2,78%
+2.028
 
 
 
July
74.948
+7,53%
+5.249
 
 
 
August
88.591
+11,02%
+8.795
 
 
 
September
71.168
+6,66%
+4.447
 
 
 
October
64.844
+0,70%
+457
 
 
 
November
46.833
+5,37%
+2.387
 
 
 
December
43.079
+17,18%
+6.319
 
 
 
Total
709.901
+6,64%
+44.264
83.608
+16,85%
+12.059

--------------------------------------------------------------------
TUZLA INTERNATIONAL AIRPORT

 
2014
Change %
+/-
2015
Change %
+/-
January
8.276
+
+8.275
12.960
+56,59%
+4.684
February
6.455
+
+6.455
12.055
+86,75%
+5.600
March
7.289
+
+7.289
 
 
 
April
9.495
+
+9.495
 
 
 
May
9.343
+1953,40%
+8.888
 
 
 
June
12.195
+95,10%
+5.944
 
 
 
July
19.887
+67,48%
+8.019
 
 
 
August
19.253
+75,02%
+8.253
 
 
 
September
16.967
+87,04%
+7.896
 
 
 
October
16.299
+87,92%
+7.626
 
 
 
November
12.363
+67,99%
+5.004
 
 
 
December
13.531
+97,96%
+6.696
 
 
 
Total
151.353
+146,05%
+89.840
25.015
+69,81%
+10.284

---------------------------------------------------------------
MOSTAR INTERNATIONAL AIRPORT

 
2014
Change %
+/-
2015
Change %
+/-
January
395
+154,83%
+240
775
+96,20%
+380
February
117
+1571,42%
+110
186
+58,97%1
+69
March
1.575
-35,79%
-878
 
 
 
April
5.817
-24,81%
-1.920
 
 
 
May
9.689
+6,68%
+607
 
 
 
June
9.288
+1,55%
+142
 
 
 
July
8.831
+32,49%
+2.166
 
 
 
August
10.691
-3,71%
-412
 
 
 
September
10.499
+9,37%
+900
 
 
 
October
7.731
+1,69%
+129
 
 
 
November
1.426
-57,29%
-1.913
                
 
 
December
1.921
-6,65%
-137
 
 
 
Total
67.980
-1,39%
-959
961
+87,69%
+449

-----------------------------------------------------------------------
BANJA LUKA INTERNATIONAL AIRPORT

 
2014
+/-
Change %
2015
Change %
+/-
January
1.522
+193,82%
+1.004
1.830
+20,23%
+308
February
1.352
+201,78%
+904
1.154
-14,64%
-198
March
1.566
+291,05%
+1.166
 
 
 
April
1.942
+350,58%
+1.511
 
 
 
May
2.201
+266,20%
+1.600
 
 
 
June
2.797
+427,74%
+2.267
 
 
 
July
3.457
+309,59%
+2.613
 
 
 
August
4.011
+349,16%
+3.118
 
 
 
September
2.633
+269,28%
+1.920
 
 
 
October
2.503
+203,76%
+1.679
 
 
 
November
1.661
+282,71%
+1.227
 
 
 
December
1.991
-9,54%
-210
 
 
 
Total
27.636
+212,73%
+18.799
2.984
+3,82%
+110

1 comment:

Anonymous said...

Zasto BanjaLuka u minus? Sta bi sa pricom da ce AUA poceti sa letovima Bec-BL?