Search Bosnia and Herzegovina aviation news

Wednesday, February 18, 2015

✈Revizorski izvještaji ukazuju na nezakonite radnje i nepravilnosti u poslovanju BH Airlines-a!


Revizorski  izvještaji iz godine u godinu ukazuju na nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju preduzeća! U normalnoj pravnoj državi tužilastvo i sudstvo bi imali pune ruke posla nakon ovakvih izvještaja. Kod nas se ljudima koji vode ovakve kompanije daju subvencije koje se mjere milionima maraka. Nadajmo se da će pravna država jednog dana doći i u Bosnu i Hercegovinu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BH Airlines Revizorski izvještaj za 2009. godinu
Negativno mišljenje

Po našem mišljenju, zbog efekata koje na finansijske izvještaje imaju stavke navedene u prethodnom pasusu, finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, finansijski položaj Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2009. godine, rezultate poslovanja i novčani tok za godinu koja je završila na taj dan, u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.Finansijsko poslovanje Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo u toku 2009. godine za naprijed navedene kvalifikacije nije bilo uskladjeno u svim materijalno značajnim aspektima sa važećom zakonskom regulativom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BH Airlines Revizorski izvještaj za 2010. godinu
Negativno mišljenje

Po našem mišljenju, zbog efekata koje na finansijske izvještaje imaju stavke navedene u prethodnom pasusu, finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, finansijski polozaj Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2010. godine, rezultate poslovanja i novčani tok za godinu koja je završila na taj dan, u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.Finansijsko poslovanje Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo u toku 2010. godine za naprijed navedene kvalifikacije nije bilo uskladjeno u svim materijalno značajnim aspektima sa vazećom zakonskom regulativom.
Zbog neefikasnog rukovodjenja i pasivnog odnosa predstavnika državnog kapitala u organima upravljanja stvoreni su veliki gubici u poslovanju. Imovina Društva je beznačajna, poslovanje je opterećeno velikim obavezama, gubici se iz godine u godinu u kontinuitetu povećavaju. Ukupan akumulirani gubitak iznosi 44.861.881 KM, a gubitak iznad visine kapitala iznosi 7.562.858 KM. U ovakvim uslovima i okolnostima upitna je stalnost poslovanja Društva, jedna od osnovnih pretpostavki na kojima se temelje opće prihvaćena računovodstvena načela i MSFI, o čemu je posebno pojašnjeno u tački 4.12. Izvještaja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BH Airlines Revizorski izvještaj za  2011. godinu
Negativno mišljenje

Po našem mišljenju, zbog efekata koje na nekonsolidovane finansijske izvještaje imaju stavke navedene u prethodnom pasusu, nekonsolidovani finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, finansijski položaj Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2011. godine, rezultate poslovanja i gotovinski tok za godinu koja je završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Finansijsko poslovanje Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo u toku 2011. godine za naprijed navedene kvalifikacije nije bilo usklađeno u svim materijalno značajnim aspektima sa važećom zakonskom regulativom.
Zbog neefikasnog rukovođenja i pasivnog odnosa predstavnika državnog kapitala u organima upravljanja, posebno nakon izvršene dokapitalizacije Društva, nastali su veliki gubici u poslovanju. Imovina je beznačajna, a poslovanje, uz stalno prisutnu nelikvidnost, opterećeno velikim dospjelim kratkoročnim obavezama u visini od 20.959.957 KM. Doznačena sredstva od strane osnivača u 2011. godini, u svrhu povećanja osnovnog kapitala, nisu bila dovoljna za potpunu sanaciju i prevazilaženje postojećeg stanja. U ovakvim uslovima i okolnostima upitna je stalnost poslovanja Društva, jedno od osnovnih načela i pretpostavki na kojima se temelje općeprihvaćena računovodstvena načela i MSFI, o čemu je posebno pojašnjeno u tački 4.11. Izvještaja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BH Airlines Revizorski izvještaj za  2013. godinu
Negativno mišljenje
Po našem mišljenju, zbog efekata koje na nekonsolidovane finansijske izvještaje imaju stavke navedene u prethodnom pasusu, nekonsolidovani finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, finansijski položaj Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2013. godine, rezultate poslovanja i gotovinski tok za godinu koja je završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Finansijsko poslovanje Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo u toku 2013. godine za naprijed navedene kvalifikacije nije bilo usklađeno u svim materijalno značajnim aspektima sa važećom zakonskom regulativom.
Zbog neefikasnog rukovođenja i pasivnog odnosa predstavnika državnog kapitala u organima upravljanja, posebno nakon raskida ugovora o dokapitalizaciji Društva, nastali su veliki gubici u poslovanju. Imovina je beznačajna, a poslovanje, uz stalno prisutnu nelikvidnost, opterećeno velikim dospjelim kratkoročnim obavezama u visini od 22.002.932 KM. Doznačena sredstva od strane osnivača u 2013. godini, nisu bila dovoljna za potpunu sanaciju i prevazilaženje postojećeg stanja. U ovakvim uslovima i okolnostima upitna je stalnost poslovanja Društva, jedno od osnovnih načela i pretpostavki na kojima se temelje općeprihvaćena računovodstvena načela i MSFI, o čemu je posebno pojašnjeno u tački 7. Izvještaja.
BH Airlines Revizorski izvještaj za 2013. godinu

No comments: